Да сме щастливи е въпрос най-вече на избор, защото каквото и да се случва в живота ни, чашата може да е или наполовина празна, или наполовина пълна. Да се учим да се радваме на малките неща също е умение, което може да не притежаваме, но успешно да тренираме. А да сме щастливи в младежките си и в по-зрелите си години определено има различни измерения.

Учени от Ruhr-University в Бохум, Германия, пък правят интересно изследване, с което да докажат на коя възраст се чувстваме най-щастливи. Те извършват обстоен анализ на данните за над 460 хиляди участници, както и на тенденциите в субективното благополучие през целия живот. Фокусът е върху три основни компонента - удовлетвореност от живота, положителни емоционални състояния и отрицателни емоционални състояния.

А изводите са, че удовлетвореността от живота бележи спад между 9 и 16-годишна възраст, който най-вероятно се дължи на бурните промени по време на пубертета. След това се наблюдава леко повишение, което продължава до 70-годишна възраст, последвано от намаляване до 96-годишна възраст. Последният спад се дължи на редица фактори като влошено здравословно състояние, самота, липса на социални контакти.

Положителните емоционални състояния показват общ спад от 9-годишна възраст до 94-годишна възраст, докато отрицателните емоционални състояния варират леко между 9 и 22-годишна възраст, след което намаляват до 60-годишна възраст и след това отново се увеличават.

Така учените стигат до заключението, че през живота ни цялостната удовлетвореност е по-скоро непроменлива величина за сметка на положителни и отрицателните емоционални състояния, които са в различни съотношение през различните периоди. И най-щастливите ни години между 22 и 70 са под влияние не само на положителни и отрицателни събития, но и на вътрешната ни нагласа.

 

 

Източник: lifestyle.bg