Следващата загадка ще ви помогне да проверите логическите си способности. Полицията наема детектив, за да открие избягал затворник. Детективът ограничава търсенето до една от три различни къщи.

След като разглежда по-отблизо въздушната снимка на трите къщи, детективът незабавно разбра в коя е затворникът, пише Profit.

А вие вече знаете ли отговора?

Отговорът:

Затворникът се крие в къща А, тъй като тя е единствената, до която паркираната кола е насочена към улицата за бързо бягство.