Атанасовското езеро край Бургас се превърна в събирателен пункт за розово фламинго у нас. На мястото се наблюдава ято от 159 птици, от които около 120 са възрастни екземпляри. 

Птиците се хранят и нощуват в един от басейните, където намират любимата си храна – солничното раче и други водни безгръбначни. Младите сякаш съвсем умишлено са отделени от основното ято и се „надзирават“ от няколко възрастни птици, досущ като в човешките детски градини. Крилатите животни са спокойни, не се впечатляват особено от единично човешко присъствие и не отлитат, само навлизат по-навътре в басейните, информира БГНЕС.

Ятото е доста шумно, в контраст с плаващите около него розови пеликани.

Това е най-високата численост розово фламинго в България изобщо, след като миналата есен официално бяха преброени 126 птици, което прави Атанасовското езеро най-важното място за този вид у нас. Розовото фламинго вероятно прелита тук от делтата на р. Марица или от Турция, където гнезди в многохилядни колонии. 

Атанасовско езеро е Натура 2000 зона с разнообразни режими – северната част е поддържан резерват, южната част е защитена местност, а цялото езеро, както и прилежащите земеделски земи са включени в едноименната защитена зона – част от Европейската екологична мрежа.

Снимка: БГНЕС