Коридорът за затъмнение ще започне на 5 юни с лунно затъмнение и ще завърши със слънчево затъмнение на 21 юни. След това слънчевото затъмнение отваря друг коридор, който ще продължи до 5 юли.

Поради всичко това ще има голямо количество енергия, а крайният резултат ще зависи от всеки от нас, т.е. дали ще можем да използваме тази енергия или не.

Много е важно през този период внимателно да подходите към вашите цели, планове и процедури, защото това много лесно може да се отрази в периода на следващите 18 години!

Двойните игри и неяснотата от всякакъв вид са много опасни в този период от коридора на мрака.

В деня на лунното затъмнение, 5 юни, трябва да се освободите и да изхвърлите всичко, което е остаряло: чувства, връзки, които не са ви нужни, притеснения, които ви притесняват отдавна, за да може на тяхно място да дойде нова енергия.

Помислете внимателно за целите си и как да ги постигнете, но не бързайте да ги постигате, а изчакайте този коридор да бъде завършен.

Неправилните решения, взети през този период, могат да бъдат фатални и не могат да бъдат поправени. Затова трябва да бъдете особено внимателни, за да се вслушате в себе си и своите желания.

Ако не намерите отговора в душата си, може би тези цели и желания са ви наложени от вашите родители, семейство или общество и околната среда, така че е възможно да съжалявате за взетите решения.

Вашите цели трябва да са конкретни, постижими и подходящи.

Запишете мислите, които ще ви дойдат по време на двойното затъмнение, сред тях може да са скрити идеи за бъдещето.

Не се страхувайте от тъмнината, тъй като това може да повлияе на подобряването на живота ви и да доведе до кардинални промени, които се бавят от дълго време и са необходими за вашия напредък.