Днес е нощта Мадар. Според Новия български календар, основан на древния езотеричен символизъм, във високосна година нощта на 26 срещу 27 март е специална. Това е Нощта на любовта и влюбените, Нощта на семейството. Отдава се почит на Мадар Кхан - владетелят на безсмъртието, празнува се възкресението на живота и природата около нас. 

Това е нощта на планетата Венера.