Професорът по физика от университета в Охайо Самир Матур направи предположение, че черните дупки не са чак толкова разрушителни. Той е съгласен с теорията за съществуването на един вид щит около черните дупки, който унищожава всяка материя. Но ученият също така е открил „пукнатина“ в тази теория, която позволява да се предположи, че нашата Вселена се намира именно в черна дупка.

Преди повече от десетилетие Матур е използвал теорията за струните, обяснявайки, че черните дупки представляват един вид топка от тях. Но по време на изучаването на тази теория физиците са стигнали до извода, че повърхността на тази „топка“ е способна да изпепелява всичко "живо и неживо", което се докосне до нея – един вид firewall, през която не може да премине нищо. Ето че в своите последни проучвания Матур е стигнал до друг извод – черните дупки не са убийци, а по-скоро един вид „копирни машини“. 

Според новата хипотеза обект, който се докосне до огнената стена на черната дупка, става своего рода не съвсем съвършено копие на себе си, продължавайки да съществува във вид на холограма от тази страна на хоризонта на събитията. Тази теория е потвърдена от Матур с математични изчисления, които на практика развиват разпространената във физиката теория за „взаимно допълване“, добавяйки към нея идеята за „несъвършеното копие“.

Още новини ТУК

TrafficNews.bg