В дните на социална изолация прекарваме много време вкъщи. Колкото и да намираме, какво да правим, рано или късно идва въпросът „А сега какво?”. Е, ние имаме забавно предложение за малки и големи. От вас се изисква само да се въоръжите с лист и нещо за писане и може да започвате.

Подготвили сме ви 5 забавни игри, от детството. Добре забравени, но винаги забавни и чудесен начин да си раздвижим мозъка и да се посмеем.

Ето и кои са те:

1.Държави, села, градове – повечето от вас сигурно се досетиха, как се играе още от името, но за тези, които не са, ще запишем и как се играе.

За целта ви трябва лист, който да поставите хоризонтално и да го разделите на колонки, като над всяка колонките пишете последователно държава, град, село, животно, растение, предмет име, точки. След като листът е разчертан е време да започваме. Единият играч казва буквата „А” и продължава наум с останалите букви, докато му кажат „СТОП”. Буквата до която е стигнал е тази, с която трябва да започва думата във всяка колонка. След като първият е готов казва „СТОП” и всички спират да пишат. Четат се думите на глас и тези, които се повтарят се задраскват. Преброяват се останалите и в колонката точки записвате колко са останали. Играта може да продължи, колкото поискате.

Печели този, които е събрал най-много точки.

2. Бесеница – тук правилата също са лесни. Знаете ли как се играе на Бесеница? Кой пък не знае – си мислите сега! И сте прави, няма да ви отегчаваме с обяснения.

3. Морски шах – тук също не може да се объркате.

4. Точки и кутийки – Ако не се сещате веднага, ще ви подскажем, че става въпрос за лист пълен с точки. След това подред слагате чертички. По една чертичка на ход и след това е противникът и така. Целта е да направите кутийка и да запишете буквата си вътре, ако направите кутийка, отново сте вие. Печели, този който има повече кутийки със своята буква.5. Бикове и крави – тук се отгатват цифри и трябва да мислите логически. Играе се от двама души, като всеки се стреми да отгатне тайното число, намислено от другия. След всеки ход, противникът дава броя на съвпаденията.

Играта протича по следния начин. На лист хартия всеки участник написва своето тайно число. Тайните числа са четирицифрени, като цифрите не трябва да се повтарят. След това, последователно един след друг, играчите задават въпрос с предположение за числото на противника. Противникът отговаря, като посочва броя на съвпаденията – ако дадена цифра от предположението се съдържа в тайното число и се намира на точното място, тя е „бик“, ако пък е на различно място, е „крава“.

Пример:

-Тайно число: 4271

-Предположение: 1234

-Отговор: „1 бик и 2 крави“. (Бикът е „2“, а кравите са „4“ и „1“.)

На всеки ход играчите записват предположените числа и отговорите, за да могат чрез дедукция да идентифицират цифрите в тайното число на противника. Победител е първият, който открие тайното число на другия.