След като почти 40 години пещерата Бисерна беше затворена за туристи, вече е достъпна и ще приема посетители.

Тази природна забележителност се намира в близост до град Шумен и ще може да се види през пролетта и есента. Причината за ограниченията е колониите от прилепи, които живеят в пещерата.

Бисерна, известна още като Зандана, е с дължина 2 700 м и е най-красивата на Шуменското плато. Тя е развита на два етажа. Долната галерия представлява подземна река, а горната – старо речно корито, където природата е създала нереални форми. Има Тронна зала, която представлява Пещерен замък, Тронът на пещерния цар и трапезата.

Наименованието си носи заради капките вода върху образованията наподобяват бисери. Пещерата е на около 3 500 000 години. Туристическият преход е дълъг около 800 метра, а сталактити, сталагмити и сталактони изгражда невероятни завеси, кораб и ботаническа градина. Бисерна е открита през 1928 г от френския географ Жан-Дени Барбие дю Бокаж.