Обикновено възприемаме продукта и неговата опакова като две отделни неща – продуктът е нещото, което ние желаем, а опаковката е просто един отпадък, който след като употребим ще изхвърлим в боклука. Тези 25 креативни дизайна на опаковки, които ви представяме в нашата галерия са доказателство, че опаковките могат да бъдат много по-ценни и желани от самия продукт, който е в тях.

Николай Камчев, TrafficNews.bg