Нямаме план(ета) "Б". Това е заглавието на зрелищния 3D мапинг, който се прожектира на фасата на Националната галерия "Квадрат 500" в столицата всеки работен ден. Прожекциите започват в 21:15 ч. и продължават до 22:00 ч. Всеки желаещ да види ефектното шоу може да го направи до 20 септември.

Целта на прожекциите е да накарат гражданите да се замислят за вредата, която нанася човечеството върху околната среда. Анимациите насочват вниманието върху оползотворяването на природните ресурси по устойчив начин с фокус върху темите като отпадъците, наводненията и свлачищата, както и качеството на атмосферния въздух, които стават все по-голяма част от ежедневието ни. 

3D проектът популяризира идеята, че грижата за природата е обща мисия, в която успехът идва само ако всички полагат усилия заедно. Грандиозните ефекти показват растения, води и животни, които са заплашени от пластмасата, изсичането на горите и други човешки дейности.

Инициативата се реализира с подкрепата на оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".