Ремонтът на Концертна зала да започне през пролетта – това са очакванията на министъра на културата Боил Банов и кмета Здравко Димитров. Двамата са провели разговори по повод едно от пространствата под тепетата с най-добра акустика.

Министър Банов е обяснил, че проектът напредва, а когато бъде изготвен, ще бъде подложен на обществено обсъждане. Така ще приключи няколкогодишната сага със седалището на Държавна опера-Пловдив.

Припомняме, че обществената поръчка за „Изработване на инвестиционен проект и количествено-стойностни сметки за обект: „Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала, като многофункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера-Пловдив” бе спечелена от „Архитектурна Агенция Братя Кадинови” ЕООД. 

От движението на преписката в културното ведомство става ясно, че столичните архитекти са наели като подизпълнител пловдивската фирма „Айва-Б”ЕООД. Тя трябва да изготви проекта в частта му ОВКИ, ВиК, Електроинсталации, Пожарна безопасност, Пожароизвестяване, Енергийна ефективност, Геодезия и вертикална планировка, Паркоустройство, Инженеро-геоложки проучвания, План за безопасност и здраве, Проект за управление на строителните отпадъци, Технология, Сметна документация, Интериор и дизайн и Пътна и ВОД. Според договора с подизпълнителя, той ще получи за това 77 700 лв. с ДДС.

Общата стойност на обществената поръчка е 222 000 лв. с ДДС.