Стартира 6-тият Национален конкурс за поезия "Добромир Тонев". Конкурсът е част от програмата на Есенния салон на изкуствата. Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои на датата на рождението на поета Добромир Тонев - 15 октомври.

Конкурсът за поезия „Добромир Тонев“ е анонимен, темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

Желаещите трябва да изпратят творбите си до 1 октомври 2016 г. включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.) 

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:

 • стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра;

• по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, дата на раждане, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първия ред на произведението.

Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Наградният фонд, осигурен от община Пловдив и партньори, е следният:

От Община Пловдив:

  • Първа награда – 400 лв. и грамота           
  • Втора награда – 250 лв.  и грамота          
  • Трета награда – 150 лв. и грамота

Специални награди от партньори:

  • Парична награда за поет студент - 100 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П.  Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от Декана на факултета.
  • Парична награда -  300 лв., осигурена от Радио Пловдив;
  • Ваучер за 70 лв. за екскурзия по избор, осигурена от Туристическа агенция „Ана Травел“; 
  • Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.

Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои на датата на рождението на поета Добромир Тонев - 15 октомври, от 18:00 ч., в книжарница „Хермес Централ“, Пловдив, ул. „Княз Александър I“ 43 (срещу фонтана пред Община Пловдив).

Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите.

Ръкописи не се връщат.

TrafficNews.bg