Започна демонтажът на безценната мозайка от 5-6 век, открита в имот на ул. „Леонардо да Винчи” 13. Специалистите начело с реставратора Аглика Икономова работиха през целия ден, за да подсигурят безопасното й преместване. Още преди време тя бе покрита със специално лепило и текстилна материя, за да може днес да започне поетапното й вдигане от мястото, съобщи Plovdivtime.bg

Проектът е одобрен от Министерството на културата. 

Мозайката с цветни камъни и мотиви като в Голямата базилика бе открита от археолозите Елена Божинова и Камен Станев.

Мотивите й са изцяло геометрични. Добре запазената северна част има бордюри с брашлянови листа, следва правоъгълно поле със спираловидни детайли във вид на възли. В централната част са оформени квадрати с  хиксове в кръгове, по края на централното пано има полукръгове и ромбове. 

В най-източната част пък има мрежовиден орнамент от квадрати, запълнени с различни цветове. Цялата мозайка е изпълнена в  черено и бяло, жълто, червено, тъмнозелено и светлозелено. Особено интересен е светлозеленият камък – епидот, който се е срещал изключително рядко в онези времена. Археолозите смятат, че се е поръчвал специално. Епидот има и в мозайките на Голямата базилика. 

Повтаряемостта на мотиви и особено изхползването на този камък  кара Елена Божинова и Камен Станев да допускат, че мозайките в частния имот на ул. „Леонардо да Винчи“ и тези в Голямата базилика са изработени от едно и също ателие. Двамата археолози поставят разкритието си във времевата рамка 5-6 век.

След демонтажа й ценната мозайка ще бъде отнесена в базата на Археологическия музей, а там за нейното възстановяване ще се погрижат реставраторите.