Детска градина „Светлина“ и училище “Свети Константин-Кирил Философ” първи тази година получават сандъчета с безплатни нови книги и игри. Сандъчетата пристигат на 23 април - Световния ден на книгата и авторското право

В началото на април литературният фестивал „Пловдив чете“, заедно с Фондация „Детски книги“ и Детски отдел на Народна библиотека „Иван Вазов“, дадоха начало на кампания за събиране на десет „Пътуващи сандъчета "Пловдив чете“, които да обиколят читалища, библиотеки и училища в Пловдив и региона.

Всяко от „Пътуващите сандъчета“ получава уникален номер и описание на книгите, които съдържа. Сандъчетата пътуват до библиотеки и училища по заявка, остават за около 2 месеца на едно място, след което поемат към следващия получател. Всяка образователна институция или неформална група може да попълни формуляр за заявка на http://libchest.com/. Идеята е съвременни детски книги да стигнат до повече деца и младежи с ограничен достъп до нови четива, които да бъдат четени в училища, библиотеки и читалища.

 „Пътуващи сандъчета“ е инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), насочена към насърчаване на четенето от ранна детска възраст. Основен партньор на проекта е фондация „Детски книги“, която се ангажира с периодичното набавяне на заглавия.Част от книгите в пътуващите над 80 сандъчета в страната са набавени от ББИА, друга част са дарение от Нов български университет, а над 20 са пълни с книги, номинирани за наградата „Бисерче вълшебно“ на фондация „Детски книги“.

С "Пътуващи сандъчета" децата ще се включат в празника за Световния ден на книгата и авторското право, който се чества ежегодно на 23 април, по инициатива на ЮНЕСКО към ООН.

23 април e символична дата за световната литература. На тази дата през 1616 г. са починали Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Това е датата, на която са родени или са напуснали нашия свят и други изтъкнати автори като Морис Дрюон, Халдоур Лакснес, Владимир Набоков, Жозеп Пла и Мануел Вайехо. Това определя избора на Генералната конференция на ЮНЕСКО за дата на празника.

Специално за празника в книжарниците на издателство "Хермес" се предлагат избрани заглавия от наши и чужди автори с 30 процента отстъпка.