На днешния ден - 20 март, отбелязваме Световния ден на врабчето, съобщават от Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. Идеята за събитието е на "Природа завинаги" в Индия, денят е отбелязан за пръв път през 2010 г. В България се срещат пет вида врабчета, се уточнява в информацията.

Най-разпространеното и най-добре познатото в нашето ежедневие е домашното врабче. По селата и сред природата се срещат полското врабче, скалното врабче, испанското и италианското врабчета. Освен върху интересните факти за вида, на този ден се акцентира и върху тревожните тенденции, свързани с намаляването на популациите на врабчето по целия свят, пишат от природозащитната организация. Всяка пролет Българското дружество за защита на птиците провежда инициативата "Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици ".

Системният мониторинг на домашното врабче за последните 10 години показва, че видът силно намалява и в последните години те са с 50 на сто по-малко, отколкото през 2005 г. Сред основните заплахи еколозите посочват изсичането на храстите, ползването на пестициди в селското стопанство, разораването на затревените площи и шума в градовете. "Всеки, който познава врабчетата, може да се включи в инициативата за преброяване на често срещаните видове птици, каквито са врабчетата. През зимата може да ги подхранвате със семена, а през лятото да сложите гнездилка", съветват от Българското дружество за защита на птиците.

TNS.bg