Приключи националният етап от процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища на България” за 2021 година.

На свое заседание Националният съвет по нематериално културно наследство прие работата на Националната комисия за оценка на областните кандидатури.

Съветът предложи на министъра на културата вписването на следните кандидатури:

В категория „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“ е вписана кандидатурата „Варене на домашен сапун“ на читалище „Просвета-1928“ в село Царевец, Община Мездра, Област Враца.

В категорията „Традиционно танцуване и традиционни детски игри“ е вписана кандидатурата „Селското хоро в Пернишко“ на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство“. Участват общините Перник, Брезник, Земен, Радомир и Трън.

Отново в категорията „Традиционно танцуване и традиционни детски игри“ е вписана кандидатурата „Войняговски хора и игри по Гергьовден“ на читалище „Васил Левски – 1900” в село Войнягово, Община Карлово. Участва група за изворен фолклор „Гергьовска китка“.

В категорията „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“ е вписана и кандидатурата „Грее капанска шевица – традиции и съвременност в творчеството на везбарката Николинка Ангелова“ на читалище „Просвета - 1883” в село Гецово, Община Разград. 

Отново в категорията „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“ влиза и кандидатурата „Изработване на българска народна носия от региона на Кюстендил“ на читалище „Градище - 1907“ в Своге, Община Своге, Софийска област.

Церемонията по връчването на удостоверенията за вписване в Националната представителна листа и грамотите за номинация се проведе днес в галерия „Средец“ в Министерство на културата.