Първо общинско заведение ще отвори врати в енотеката на къща „Хиндлиян”. Проектът предвижда кухненски блок, кафетерия и енотека, а в бюджета на Пловдив са заложени 20 000 лв. Проектът се изготвя от арх. Румяна Пройкова. Идеята е там Община Пловдив да предлага специална храна и напитки.

„Имаме изготвена концепция и план за развитие, но първо проектът трябва да мине съгласувателна процедура през Националния институт за недвижимо културно наследство”, поясни зам.-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Къща Хиндлиян е построена  от неизвестен майстор (1835 – 1840 г.) по вкуса на богатия търговец и чифликчия Степан Хиндлиян. Впечатляваща е връзката със съседната Балабанова къща, което придава ансамблово родство на двете сгради. Хиндлияновият двор обединява стопански постройки, баня и маза.

Представителна е дворната фасада с централен портик, вписан навътре. Приземието е организирано около правоъгълен салон, отворен към три големи стаи, малък еркер към улицата, вход към банята и стълбище към втория етаж. Това е една от най-богато украсените пловдивски къщи. Изрисували я чирпанските майстори декоратори Моко и Мавруди. Изписвалия цели шест месеца.