Минимум 300 хиляди евро ще имат шанса да спечелят консорциуми от организации, които ще кандидатстват в конкурсната програма „Дигитално свързване на културния и аудиовизуалния сектор” на Бюро Творческа Европа. В такива партньорски взаимоотношения ще може да влезе и Община Пловдив, заради което кметът Здравко Димитров внася предложение за одобряване в Общинския съвет. 

Основната цел на междусекторния конкурс е да подкрепи дейности, които предлагат нови творчески форми на културни и аудиовизуални дейности с акцент върху технологиите за виртуална реалност или насърчават иновативните междусекторни подходи и средства, улесняващи достъпа, разпределението и промотирането на културни и творчески продукти и реализирането на приходи от тях, включително и културното наследство, написа Plovdiv Time.

В проектните предложения, с които ще се кандидатства, трябва да са се включили в партньорски принцип най-малко три юридически лица, които притежават експертиза в областта на културния и аудиовизуалния сектор. Това партньорство трява да се осъществява от поне три различни държави. 

Проектите трябва да съчетават аудиовизуално съдържание с елемент от новите цифрови технологии, които да бъдат приложени в поне една от следните области – издателска дейност, музейни дейности, сценични изкуства и културно наследство. Акцентът в проектите трябва да е свързан с решаване на проблеми и справяне с предизвикателствата пред културния и творческия сектор; аудиторията и потребителското изживяване да са от първостепенно значение при обхвата на проблема; технологията да е средство за решаване на ключови проблеми, а не като цел сама по себе си; подкрепяне на иновациите по отношение на създаване, разпространение и популяризиране на творческо съдържание; разглеждане на междусекторното сътрудничество, както и използването на възможностите на технологиите. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 300 000 евро. До 60 процента от проектния бюджет на кандидата ще бъде предоставен като безвъзмездна финансова помощ, а останалата част ще се формира като собствени средства. 

Срокът за изпълнение на проектите е от 1 януари 2021 и 30 юни 2022 г. Срокът за кандидатстване  е до 14 май чрез електронната платформа Funding and Tenders Portal.