На днешния 11 януари отдаваме почит на Св. Теодосий Велики. Имен ден на този ден честват Теодосий, Богдана, Богдан, Богомила, Богомил.

Теодосий Велики е този, на когото дължим първите общежителни манастири. Това той сторил между 424 и 529 година. Теодосий е роден в Магарион, Кападокия. „Теодосий“ значи „от Бога даден“ или „Богдан“. Той е закърмен още от малък с вярата в Христа. Изпълнява задачата на общ архимандрит на общежитията. Св. Теодосий изпълнявал перфектно своите задължения там, като съчетавал Христовата вяра със строгата справедливост.

Св. Теодосий Велики разгадал собствената си смърт години по-рано. Дни преди нея, той знаел жестоката истина и заповядал да бият камбаната по случай смъртта му. Не след дълго Антиохия пострадала от земетресение и той загинал.