Сюзанна Арутунян-Василевска е била единственият кандидат, който се е явил на конкурса за директор на Драматичен театър-Пловдив. Той се е провел днес в Министерство на културата. Тя е начело на пловдивската трупа до провеждането на конкурса и избор на нов шеф.

Василевска е възпитаник НУМТИ „Добрин Петков“ като артист-инструменталист с пиано. Следва в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", където получава бакалавърската си степен по специалност „Педагогика на обучението по музика“. През 2005 г. завършва магистратура по „Арт мениджмънт“ в същия университет, а през 2012 г. получава научна степен „доктор“ по „Маркетинг на музикално-сценичните изкуства“. През 2018-а придобива академична длъжност „доцент“ по специалност „Артмениджмънт и маркетинг в изкуството“ отново в АМТИИ.

От 2006 г. е маркетинг мениджър на Драматичен театър–Пловдив. От 2022 г. заема длъжността на заместник-директор. От юни 2023 г. заема длъжността на временно изпълняващ длъжността директор.

Също от 2006 г. до днес преподава на магистри в АМТИИ по дисциплините „Арт мениджмънт“, „Маркетинг и творческа дейност“ и „Реклама и изкуства“. През 2019 г. получава награда на ректора за висока активност в учебния процес и творчески постижения на възпитаниците. Съавтор на първия учебник по Артмениджмънт в България.