Стари пощенски картички разказват историята на София. Изображенията представят емблематични места в столицата, като така гражданите могат да видят промяната им през годините. Изложбата е под надслов: "Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички", която ще се проведе в Галерия на открито в градина "Кристал" от 14 до 28 октомври 2019 г.

Събитието е част от научна конференция с международно участие, организирана в рамките на Национална научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие", финансирана от МОН.

Повод за организирането на изложбата са две големи годишнини с фундаментално значение за българската държавност и култура – 140-годишнината от обявяването на София за столица на България и 150-годишнината от основаването на БАН.

Акцентът в изложбата ще бъде поставен върху миналото на град София, запечатано върху пощенските картички от края на XIX век и следващите десетилетия. Ще бъдат представени емблематичните места, събития и пространства, които формират облика на българската столица в хода на новата история на България. В изложбата са представени и градските пространства в другите балкански столици и по-малки балкански градове, тяхната атмосфера, трансформацията на облика им, както и вписването на античното и средновековно архитектурно наследство в градската среда на съвременните селища.