Специално споразумение за сътрудничество между Община Пловдив и собствениците на частния имот на ул. „Съборна” 2 ще направи възможно спасяването на изключително красивото сграфито „Хр. Г. Данов” на големия пловдивски художник Георги Божилов-Слона. 

Още в края на миналата година Общинският съвет одобри отпускането на 8000 лв. за реставрацията на творбата. През февруари 2020 г. с протокол средствата бяха преведени в бюджета на Градска художествена галерия, чийто екип трябва да изпълни възстановяването, пише PlovdicTime.bg.

Тъй като недвижимият имот върху фасадата калкан е собственост на физически лица, е необходимо Община Пловдив да уреди отношенията си с тях. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация има възможност чрез подобно сътрудничество да бъде спасено произведението на изкуството. 

Творбата има изключително висока художествена стойност и е една от малкото монументални работи на Георги Божилов-Слона в Пловдив. В същото време създава опасност за здравето и живота на преминаващите в близост лица, както и тези, които ползват паркинга в началото на Стария град. Това прави реставрацията и консервацията й още по-спешна, аргументират предложението си от общината. 

Според споразумението между двете страни Община Пловдив ще изготви инвестиционен проект за реставрация и консервация на сграфитото, а в 14-дневен срок собствениците ще трябва да го внесат за съгласуване в Министерство на културата. След това с протокол да предадат съгласувания проект на общината. Реставрацията и консервацията на творбата ще бъде поета от местната власт като финансиране, а собствениците ще заплатят дължимите държавни такси за съгласуването според Закона за културното наследство.

Предложението за споразумение бе разгледано на Комисия по култура в Общинския съвет в края на миналата седмица. Предсто и да бъде одобрено и на предстоящата сесия на местния парламент.

Сграфитото „Христо Г. Данов” е с размери 15 на 12,80 метра и е завършено през 1978 г. За експонацията и архитектурната среда, която да открои и подчертае красотата на творбата, се е погрижил арх. Петко Кекеманов.

Сграфитото краси калкана на сграда, която е частна собственост, за разлика от много други монументални творби на големите пловдивски художници. Това създаваше непреодолими до момента пречки за съхраняването й. Дългогодишна кореспонденция се водеше между дирекция “Култура,  културно наследство и туризъм”, Община Пловдив, район „Централен”, Общински съвет.

Те по никакъв начин не са искали, нито някой ги е питал дали искат или не на калкана си да имат сграфито. Колкото и да е минимална реставрационната намеса, става дума за немалко средства, които собствениците отказват да платят. Спасението е да бъде вписана в активите или на „Старинен Пловдив“, или на някой от музеите или галерията”, коментира преди време пред PlovdivTime казуса главният архитект на район „Централен“ Петър Петров.

През 2017 г. районният кмет Георги Стаменов назначи комисия, която след оглед констатира, че състоянието на сграфитото е такова, че е опасно за преминаващите хора. По искане на общината Градска художествена галерия изготви сметка за стойността на реставрацията.

После предложение за отпускането на средства за реставрация внесе арх. Цветелин Цоневски.

Сега предстои последната стъпка, за да бъде възстановена красивата творба на Георги Божилов-Слона.

НАСЛЕДСТВО:

Монументалното изкуство, оставено в наследство на Пловдив от Георги Божилов-Слона не е много голямо.  Стенописът „Почивка“ в дневния бар на хотел „Марица“, създаден от него съвместно с Енчо Пиронков през 1966 г., е унищожен при ремонт. Творбата е смесена техника с размер 3,60 на 4,70 м. За съжаление то остава спомен от снимките. Същата е съдбата и на художественото оформление, което Слона изработва за нощно заведение към хотел-ресторант в Стамболийски. Той бил открит през 1983 г., но в момента не работи и не се знае какво се е случило с творбите.

Пловдивчани и гостите на града се радвата на великолепното сграфито „Прослава на славянските просветители“ отново в Стария град. Творбата е открита през 1968 г. и е разположена на цели 50 квадратни метра площ. Преди няколко години тя бе реставрирана.

Георжи Божилов е съавтор и на друга знакова творба - „Чичовци“ в Народната библиотека „Иван Вазов“. Фреското с размер 4 на 3 метра е създадено съвместно с Йоан Левиев и Христо Стефанов през 1974 г.

Слона е автор и на мозайката „Пощенски гълъби“ на Централна поща. Тя е с размер 5 на 14 метра и е завършена през 1977 г.