Липсваща заповед кмета Иван Тотев по Закона за културното наследство спря събарянето на тютюневия склад на бул. „Христо Ботев” и ул. „Авксентий Велешки”.  Тя  е задължителна, защото сградата се намира в историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив” – „Система от улични ансамбли в по ул. „Иван Вазов” и ул. „Цанко Дюстабанов” и има защитен статут като групов паметник на културата. 

Въпреки че още преди седем часа в района бе пълно с полиция, работници и тежка техника, събарянето така и не започваше. Всички очакваха решението на специалната комисия, свикана, за да реши съдбата на зданието. 

Лично Боил Банов се е разпоредил на РДНСК да спре събарянето, докато не бъде издаден въпросният документ. Нещо повече - министърът на културата е поискал да се съобразят с изискването да бъде запазена част от фасадата на сградата.

Както още вчера писахме,  между констативния протокол на специалната комисия с експерти от Министерство на културата, местни представители на НИНКН, РДНСК,  местна администрация и Националния институт за недвижимо културно наследство в София има разминаване. 

Комисията, работила на място в сградата, препоръча съхраняване на част от фасадата – 10 метра, докато в писмото на НИНКН единственото изискване е: „новото строителство да се съобрази с културно историческата и етно-културна специфика и архитектурно-художествения образ на околната застройка, както и с функционалния и смислов контекст на прилежащата среда, изведен на базата на общата градоустройствена идея за опазване и развитие на зоната, а за територията в обхвата на груповите паметници на културата и с индивидуалните режими и тяхното опазване”. се още никой не е обявил официално какво се случва, защото комисията продължава да работи на място.