Седем фирми са подали оферти за изработването на комплексния проект и осъществяването на авторския надзор по време на благоустройването, консервацията и реставрацията на Античния форум на Филипопол – изток и юг. Пет от тях – „Фючър Проджектс”ЕООД, „Новиза” ЕООД, Архитектурно студио „Бояна” ЕООД, „В и Р Инженеринг” ООД,  „Крумов Консулт” ЕООД , са от  София, „3Пойнт” ЕООД  е със седалище в  село Цалапица,  а „Фрибул” ООД – във Варна, съобщи Plovdivtime.bg.

Заложената от възложителя Община Пловдив цена е 69 800 лв. Най-ниска оферта – 49 000 лв., са дали „В и Р Инженеринг” ООД., след това с 51 652 лв. се нареждат „Фючър Проджектс” ЕООД, Архитектурно студио „Бояна” ЕООД – 56 хил. лв., „Крумов Консулт” ЕООД – 57 750 лв., „3Пойнт” ЕООД – 59 900 лв., „Фрибул” ООД – 66 000 лв., и „Новиза” ЕООД – 69 хил.лв.

От документацията става ясно, че проектът трябва да стъпи върху одобреното Планово техническо задание и техническите спецификации за зоната, както и че трябва да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. 

Площта на археологията в обекта е 8017 квадратни метра. В проекта трябва да се предвиди осъществяването на връзка между съвременното ниво на площада и античното ниво чрез монтаж на съоръжение за достъпна среда в едната част от терена, в другата да се осъществи достъп до съществуващото тротоарно ниво и стълбите на подлез Тримонциум към античното. 

Така всички археологически обекти в центъра ще бъдат социализирани, реставрирани и консервирани и достъпни за туристите и гражданите на Пловдив.

Територията, предмет на инвестиционната инициатива, е част от археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“- форумен комплекс- историческата зона Площад Централен,елемент от историческа зона: Филипопол– Тримонциум – Пловдив, обявена с протокол №5 от 22.05.2000г., на НСОПК като групов археологически архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж, обявена в ДВ бр.6/1995г.