Провеждането на всички престоящи обществени поръчки, свързани с проекта „По крепостните стени на Филипопол“ за Небет тепе и Източната порта, да стават в присъствието на по един представител от всички групи в Общинския съвет. Предложението бе на Константин Георгиев от Кауза Пловдив и бе прието от местния парламент. 

Това се случи по време на разглеждането на точката от дневния ред свързана със заема, който Общината трябва да вземе на стойност от 2 млн. лв. за реализацията на проекта. Той ще се случи с европейско финансиране по европейската програма „Региони в растеж“. Оттам ще дойдат близо 6 млн. лв. Останалите средства се осигуряват от Общината чрез заем. 

Предложението бе подкрепено от 42 общински съветници, двама се въздържаха.