Приходите от нощувки в Пловдивска област през месец март достигат 3 500 000 лева. Приходите от чужди граждани са 1 300 000 лева, а от български – 2 200 000 лева.

„В сравнение с март 2016 година е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 1,8%, съответно от български граждани с 5,4%, докато от чужденците намаляват с 3,8 %“, обясни Валентин Точев пред Фокус.

Той добави, че общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март възлиза на 73 400 или с 3,7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. „51 600 от тях са реализирани от български граждани, a 21 800 – от чужденци“, уточни Точев.

Той каза още, че общата заетост на леглата в местата за настаняване през март е 27%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 34,3 %, следвана от тези с 3 звезди – 28,8% и с 1 и 2 звезди – 17,6%.

„Като цяло заетостта на леглата намалява спрямо март 2016 година със 0,7 процентни пункта. При местата за настаняване с 4 и 5 звезди намалението е с 4,2 процентни пункта, при тези с 3 звезди – с 3,2 процентни пункта, докато при останалите с 1 и 2 звезди има увеличение с 3.3 процентни пункта“, посочи експертът.