Набирането на предложения за удостояване на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот с награда "Пловдив" започва от днес - 1 април, до 15 април. Събитията трябва да са реализирани през предходната година или за цялостен принос. 

Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната  награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица, написа Plovdiv Time.

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2) и се подават в електронен вид на e-mail адреса на отдел „Култура, археология и културно наследство“: culture@plovdiv.bg

В случай, че има приложения, които не могат да бъдат изпратени на електронна поща,  те могат да бъдат входирани в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април.

Предложения, постъпили след посочения срок, няма да се разглеждат. 

Документите - Приложение №1 и Приложение №2 и Статута могат да бъдат изтеглени от страницата на Община Пловдив на адрес: www.plovdiv.bg ( при отваряне на началната страница, ще видите долу в ляво на банер лентата с надпис „Награда Пловдив“). 

Според утвърдения Статут на Награда „Пловдив“, специалистите в отделните комисии отличават един творец или колектив от номинираните във всеки от 12-те категории:

- Художествена литература и хуманитаристика;
- Художествен превод;
- Журналистика в сферата на културата;
- Архитектура и естетизация на градската среда;
- Музика;
- Танцово изкуство;
- Театър;
- Изобразително изкуство;
- Аудио визуални изкуства и фотография;
- Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;
- Произведение на изкуството, предназначено за деца;
- Съвременни мултижанрови изкуства. 

В новия Статут е включена за първи път и възможност за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата.