Българската православна църква почита днес Св. безсребърници и чудотворци Кир и Йоан.

Светият Кир се родил и получил възпитанието си в Египетската страна, в основания от Александър македонски град Александрия. По своите познания той бил прочут лекар и изцерявал телесните болести напълно безплатно. Посещавайки болните, той им предлагал не съветите на Гален или на Хипократ, а наставленията на светите апостоли и пророци за това, как да се съхранят от греховни недъзи, които са причина за телесните болести. В това време царувал нечестивият цар Диоклетиан, който повдигнал гонение срещу християните. Свети Кир бил обвинен пред началника на града в това, че е християнин и че наставлява мнозина в християнската вяра. Началникът наредил веднага да го задържат. Като узнал за това, свети Кир избягал от града, напуснал Египет и отишъл в Арабия. Щом пристигнал в Арабия, той приел монашеския ангелски образ. Той оставил там и лекарското си изкуство, понеже получил от Бога дара на чудотворството и вече не с лекарства и треви, а с молитви и със слово изцерявал всякакви болести.

По това време в Едеса живеел свети Йоан – благочестив християнин, който имал почетно воинско звание. Когато започнало Диоклетиановото гонение срещу християните той оставил воинското си звание и отишъл в Йерусалим, където, чул за свети Кир и за извършваните от него чудеса. Той бил обзет от силно желание да види свети Кир и да заживее заедно с този велик Божий угодник.

По същото това време била хваната, за да бъде изтезавана заради Христа, една жена, на име Атанасия, с трите й дъщери: Теоктиста, Теодотия и Евдоксия, и била отведена в град Каноп, където живеел езическият жрец Касиан, а градоначалник бил Сириан. Като чул затова свети Кир се отправил към този град, за да утвърди девойките и майка им в изповядването на Христовата вяра и да ги подготви за безстрашно и мъжествено понасяне на мъченията. Свети Кир бил последван и от свети Йоан, и двамата заедно се отправили към град Каноп. Веднага било донесено за това на градоначалника Сириан. Като чул за това, Сириан се изпълнил с ярост и заповядал веднага да заловят двамата мъже и да ги доведат при него. Светите Кир и Йоан били незабавно задържани и представени пред нечестивия съдия за разпит. Сириан наредил да ги измъчват. След това ги осъдил на смърт. Това станало в 31-ия ден на януари. Тайни християни взели телата им и ги погребали с почит в отделни гробове в църквата “Свети апостол и евангелист Марк”: в единия гроб – светите мъченици Кир и Йоан, а в другия – света Атанасия и дъщерите й.

След много години, при царуването на благочестивия цар Теодосий Младши, свети патриарх Кирил Александрийски, пренесъл мощите на светите мъченици Кир и Йоан в едно селище, наричано Манутин