Отдел „Култура, археология и културно наследство“ на община Пловдив напомня, че от  1 април започна набирането на предложения – НОМИНАЦИИ за удостояване с „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2019 година или за цялостен принос.

Крайният срок е 15 април, включително! Остават два дни, в които можете:

  1. Да отворите сайта на община Пловдив -www.plovdiv.bg ( при отваряне на началната страница, ще видите долу в ляво на банер лентата с надпис „Награда Пловдив“)
  2. Да прочетете Статута и да изтеглите формуляра
  3. Да го попълните съответния формуляр с Вашето предложение.
  4. След това го изпратете на мейла на „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ -culture@plovdiv.bg.

Пловдивските творци заслужават да бъдат оценени за всичко, което направиха през изминалата, знакова за града ни 2019-та.

Припомняме, че категориите са 12. Наградата за всяка от тях е 2000 лева, а за цялостен принос – 10 000 лева.

Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната  награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица.

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2) и се подават в електронен вид на e-mail адреса на отдел „Култура, археология и културно наследство“.

В случай, че има приложения, които не могат да бъдат изпратени на електронна поща, същите следва да бъдат входирани в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април.

Документите - Приложение №1 и Приложение №2 и Статута могат да бъдат изтеглени от страницата на Община Пловдив.

Според утвърдения Статут на Награда „Пловдив“, специалистите в отделните комисии отличават един творец или колектив от номинираните във всеки от следните  12 категории:

- Художествена литература и хуманитаристика;

- Художествен превод;

- Журналистика в сферата на културата;

- Архитектура и естетизация на градската среда;

- Музика

- Танцово изкуство;

- Театър;

- Изобразително изкуство;

- Аудио визуални изкуства и фотография

- Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;

- Произведение на изкуството, предназначено за деца;

- Съвременни мултижанрови изкуства.

В новия Статут е включена за първи път и възможност за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата.