Всички общински съветници подкрепиха предложението на  Веселина Александрова от Демократична България да бъде стопиран изборът на проекти по отворена покана „Наследство” на „Пловдив 2019” до избирането на нов Управителен съвет на фондацията. Двугодишната програма за финансиране трябва да разпредели  3 милиона лева за устойчивост на проектите. Още с обявяването на условията за кандидатстване артистичните организации и фестивали скочиха заради неизпълними клаузи.

Част от Управителния съвет напусна, което още повече компрометира потенциалния избор на проекти.

Това провокира Веселина Александрова да внесе предложението за блокиране избора на проекти до назначаване на нов УС.

По време на обсъждането най-остър в изказването бе независимият общински съветник Слави Георгиев.

„Това е първото предизвикателство пред вас, г-н кмете. Имаме една изключително спорна Европейска столица на културата, която не даде резултатите, които очаквахме. Многото милиони, които се инвестираха в този проект, не доведоха до повишаване до туристическия поток или пък повишаване на нивото на културата.  Настоящото ръководство по никакъв начин не се отчиташе пред Общинския съвет, не работеше публично.  Това е едно компрометирано ръководство. Управителният съвет толкова много се видоизмени от основаването на фондацията, че трудно може да се сети някой в тази зала колко човека минаха оттам.  Съветвам ви много спешно - още на следващата сесия, да преразгледате цялото ръководство  – директора Кирил Велчев, арт директора Светлана Куюмджиева и техния ментор Стефан Стоянов, който тихичко продължава да си седи в Управителния съвет. Всички тези хора носят много ясна вина, за това, което се случи в Европейска столица на културата. Очакваме промяната да дойде спешно, защото в последната година около тях имаше повече скандали, отколкото позитивни емоции. Това ръководство е с изчерпан кредит на доверие”, каза той и призова в новия Управителен съвет да влязат хора, които се ползват с максимално широко доверие.

После председателят на Общинския съвет Александър Държиков прочете допълнение към предложението на Веселина Александрова от Евелин Парасков – всички проекти и предложения по програма „Наследство” да бъдат разгледани и одобрени от новия Управителен съвет.