Мюсюлманският свят чества един от най-големите празници - Рамазан Байрям. Празникът отбелязва завършилия свещен месец Рамазан на тежкия разширен пост. През целия месец мюсюлманите говеят (постят) от изгрев до залез слънце. Днес обаче е единственият ден от годината, в който постенето не е разрешено. 

Вярващите се поздравяват един друг с думите „Ид мубарак!“.

В навечерието се коли агне или коза. Децата поздравяват своите родители и роднини и искат прошка от тях.

За мюсюлманите както Рамазан байрам, така и Курбан байрам, са повод да покажат благодарността си към Аллах.