Мобилно приложение - тип quest игра, ще функционира глобално из целия град, между всички музеи, галерии, експозиции и културни пространства. Играта ще е базирана на истории от града и ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и туристи като ще донесе ползи за бизнеса и общината.  Това е една от активностите, заложени в в проекта  „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани,  реставрирани и реновирани места“ на стойност 781 550 лв. , финансиран по линия на Европейския съюз. 

Целта на проекта е да подобри управлението и представянето на културното наследство на  Пловдив, както и да насърчи културното предприемачество в общината. В проекта участват: Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и Общински институт „Старинен Пловдив“.  Проектът се изпълнява с партньор от Кралство Норвегия – организацията с нестопанска цел Cross-Cultural Introduction AS.

Основните дейности, заложени по проекта включват сформиране на екип за управление на проекта, провеждане на специфични обучения за развитие и надграждане капацитета на експертите по проекта в областта на културата и предприемачеството в сектора, маргетингово планиране в сектора, разработване и организиране на  рекламни и кампании за привличане на посетители в музеи, галерии, библиотеки, ремонтни дейности за ревитализиране и реновиране на пространства в културните институти и закупуване на обзавеждане и оборудване. 

КЪДЕ ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ ПАРИТЕ ЗА РЕНОВАЦИЯ?

За Регионалния Археологически музей в проекта е заложена сума за климатизация на книгохранилището, в което се съхраняват над 30 хил. тома, комплектовани в продължение на 140 г. Ще се извърши реновиране и промяна на осветлението, по-икономично и художествено издържано. Добавената реалност, напр. в експозиция Панагюрско съкровище, ще включва автентичен разказ на откривателите, автентични снимки и най-интересните факти. Проектът по възстановката на фриза, по който РАМ Пловдив и други музеи в България работят от доста време по друг проект, тук ще бъде включен с надграждане. Основните дейности в музея касаят:  климатичната система във фондохранилището на Библиотека “Борис Дякович”;  подмяната на осветление в залата за временни изложби и залата на християнската гробница със стенописи от първата половина на IV в. В мобилното приложение РАМ ще присъства с различни акценти от експозицията си, като фриз на здравеносните божества, II в - обживяване на образите чрез разкриване на техните древни цветове; графично възстановяване чрез AR на липсваща основна част на подова мозайка от синагога; визуализация на архивни кадри, съпроводени от аудио запис за Панагюрското златно съкровище; визуализация на накити, монети и др.

В Регионалния Исторически музей предстои реновиране на зала „Съединение“, един от най-значимите културни центрове в града, в който годишно се случват около 150 събития – изложби, концерти, книги и други. В проекта институцията участва с четири свои експозиции в различните сгради. В мобилното приложение РИМ ще е включен с информация за сградите, в които са подредени експозициите, както и тяхната тематика: „Съединение на България от 1885 година“, „Българско Възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” и Музеен център за съвременна история.

Дейностите в Етнографския музей са насочени изцяло към новата сграда, наречена База 2. Там ще бъде открита нова експозиция и обучителен център за ученици. Ще бъдат поставени витрини, ще има интерактивен център за децата. Участието в настоящия проект позволява на музея да се движи много по-скоростно във времето за реализация на задачите. Интерактивна карта на етнографските области ще бъде една от новите атракции, както и добавената реалност в няколко от залите. Дейностите в музея са насочени към  изработка и монтаж на витрини;  музейна работилница за деца и прилежащ към нея офис – маса - 2 бр., библиотека - 5 бр., стол - 9 бр., бюро - 2 бр. В мобилното приложение ще участва с информация за зали „Селско стопанство“, „Медникарство“ и „Музикални инструменти“ и за седемте етнографски групи.

В Природо- научния музей ще бъдат реализирани дейности, свързани основно с възможностите на приложението. Интерактивността ще е свързана с три направления -  редки видове, защитени видове и най-атрактивни видове от богатите експозиции в музея. В мобилното приложение ще се разработи информация за залата с гръбначни животни; за представители от живата експозиция (терариум и аквариум), както и от препарираните експонати в съответните зали

Градската художествена галерия участва с два обекта, с реновирана и обновена материална база. Постоянната експозиция, в изцяло ремонтираната сграда на Йосиф Шнитер на ул. Съборна, и Иконната галерия. Надграждането е насочено към комфорта на посетителите в две направления  - при груповите посещения – от една страна, а от друга-индивидуалното общуване с изкуството. Целта е да се приобщава публиката от най-ранна възраст. Ще бъдат монтирани нови информационни станции, които спомагат за по-лесно общуване, но и за образование. Голямата цел на ГХГ е в контекста на историята на българското и пловдивското изобразително изкуство да се направи връзката с европейското. Няколко европейски музея са дали съгласие за ползване на техни изображения. Ще бъдат закупени таблети – 5 бр.; информационни станции - широкоформатен дисплей със стойка - 2 бр.; монитор със стойка - 5 бр. В мобилното приложение ще участва с две от експозициите си - „Българско изкуство“ и „Икони“.

ОИ „Старинен Пловдив“ участва с по два обекта в две направления, свързани с мобилното приложение. Първата посока са къщите – музей на Златю Бояджиев и на Димитър Киров. Акцентът е представяне на тяхното творчество по съвременен начин. Добавената реалност към картините  ще съдържа аудио текст, разширена реалност, връзка с други музеи, допълваща информация, разработена по съвременен и увлекателен начин. Втората посока са мозайките – с обектите Епископска базилика на Филипопол и Малката базилика. И двата обекта имат базата, над която ще се надгражда още.

В НБ „Иван Вазов“ дейностите са свързани с надграждане на дигитализацията, не са заложени ремонти. В интерактивното надграждане НБ „Иван Вазов“ ще бъде основно донор на съдържание. Ще се включи в приложението с всички съвременни възможности, които заедно с другите институции в координация, ще представят многоликата история на Пловдив и по интересен начин ще бъдат описани различните зали/зони и специализирани колекции.