Министерският съвет прие допълнение на постановление № 31 от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, на днешното си заседание. На държавните културни институти в областта на сценичните изкуства се предоставя субсидия за изплащане на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г. до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетна програма „Сценични изкуства“ за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца, споделя Plovdiv Time.

В рамките на предлагания срок ще се осъществи както временната мярка за подкрепа на държавните културни институти, така и осигуряване на условия за възстановяване на творческата дейност, обусловена от готовността и възможността на зрителите да посещават публични събития, в това число спектакли и концерти в сценични пространства.

Причината за вземането на извънредни мерки е фактът, че всички културни институции, които са част от сценичните изкуства, са затворени на практика от началото на март. 

Очаква се правителството да вземе антикризисни мерки за подпомагането и на свободни артисти и организации, които също са изправени пред тежка ситуация.