Стенописът на проф. Емил Николов в Окръжна болница ще бъде спасен. Идеята е той да бъде преместен на друго място в същата зона.

Причината за проблема с творбата на преподавателя в Художествената академия е ремонтът и преобразуването на кафенето "Медик", бившия стол и конферентна зала в Окръжна болница в приемно помещение на "Спешна помощ". Стенописът е рисуван на цялата лява стена на едноетажното здание, а там по проект е предвидено да бъдат отворени 5 прозореца.

Интервенцията е по проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Процедурата се движи от Министерство на здравеопазването, което явно не е отчело наличието на творбата.

Обектите в обществената поръчка са групирани в 17 обособени позиции, а този за ремонта на УМБАЛ "Пловдив" е под фаталната позиция №13. Всички те са на обща стайност 9 572 172,04 лв. без включен ДДС. Прогнозната стойност на ремонта в Пловдив е 1 225 102,44 лв. без ДДС. Видът на строително-монтажните дейности предвиждат преустройство на съществуваща база с усвояване на допълнителни площи от съществуващи сгради. Срокът за изпълнение е 9 месеца. Поръчката е обявена през 2022 г., а в началото на 2023 г. Министерството на здравеопазването сключва договор с избраната фирма - "Сити Билд Студио" ООД със седалище в София.

Ръководството на Окръжна болница се е свързало с проф. Николов в началото на месеца. Той е изявил желание творбата му да бъде спасена и да пътува до Пловдив. За целта предстои да бъде изготвен и проект за преместването.