Пловдивският куклен театър отваря Младежка театрална школа за ученици на възраст от 14 до 18 г. Екипът на културната институция кани на информационна среща на 26 февруари от 18.30 ч.

Школата стартира в началото на март и ще продължи до края на юни. След лятната ваканция ще продължи успоредно с учебната година – от септември до юни. Заниманията ще се случват два пъти седмично в понеделник и сряда. Първите две срещи са безплатни и информативни. Тогава от екипа ще разкажат за заниманията и ще изберат най-удобните часове за провеждането им. 

„Ще се занимаваме изцяло практически с театър в неговите различни форми. Фокус ще бъде също да развиваме различни качества – пластичност, музикалност, ритмичност, чувство за партньорство, сръчност, увереност, умереност. Най-вероятно ще се срещнем и с някои наши страхове като изява пред публика, а може и въобще да не ги срещнем, защото ще се уверим, че театърът ни прави свободни и безстрашни, защото ни дава пълната свобода да изразим всичко, което е вътре в нас. Ще бъдем откриватели, ще намираме средства за изразяване, ще се забавляваме, ще се подкрепяме. Ще се научим да се проваляме и да си прощаваме за това. Ще се научим да търсим високото, силното, смисленото, доброто и да го предаваме с магията на театъра на всеки, който иска да си вземе”, казват от екипа на театъра. 

Ръководители на школата са Мария Павлова и Анастасия Асенова.