Карловската фирма  „Терасист” ООД е вероятният победител в обществената поръчка за проекта  „По крепостните стени на Филипопол”.  Тя е излязла с оферта и на трите обособени позиции – „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс „Източна порта” на Филипопол”, „Инженеринг на обект: Археологически комплекс Небет тепе – консервация, реставрация и експониране” и „”Инженеринг на обект: реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе”. Офертите на другите фирми участници в процедурата въобще не са разглеждани, съобщи Plovdivtime.bg.

Общата прогнозна цена на проекта е 5 831 909.05 лв. без ДДС.  Офертата на карловската фирма е – 5 830 495 лв.

„Терасист” ООД е дал оферта за Източната порта на стойност 2 369 650 лв., за  Небет тепе – 2 424 710 лв. и за реконструкцията и благоустройването на подходите към Небет тепе – 1 036 135 лв.

Както PlovdivTime  писа, строително-монтажната компания „Терасист ООД”  кандидатства в консорциум със „Стройекспрес-НН” ООД (Търговище) и ПМ „Архитекти” ЕООД (София).

Мащабният проект ще струва 8 012 202, 52 лв. 6 млн. лв.от тях  ще бъдат безвъзмездно финансиране от оперативна програма „Региони в растеж”, а другите 2 милиона съфинансиране ще бъдат заем, който общината ще изтегли. Срокът за изпълнение е 660 дни.