Правителството гласува на днешното си заседание да предостави за ползване за срок от 10 години на Община Пловдив част от имота - публична държавна собственост, на който се намира най-новата музейна експозиция под тепетата – Епископската базилика на Филипопол.  Имотът се намира на бул. „Княгиня Мария Луиза” 2 и представлява  единична археологическа недвижима културна ценност „Епископска базилика на Филипопол“ и 44,2% идеални части от собствеността върху сграда със застроена площ 1799 кв. м.

С предоставянето на имота ще е възможно експонирането и популяризирането на културната ценност и стимулиране на културния и исторически туризъм, пише PlovdivTime.bg. 

Решението не е изненадващо. То трябваше да се случи преди доста време, но се оказа, че Община Пловдив с решение на Общинския съвет е поискала да ѝ бъде прехвърлена държавната собственост на археологията и частта от покритието. Това е невъзможно по Закона за културното наследство, защото археологията е собственост на държавата и може да бъде прехвърляно само управлението ѝ. 

Затова се наложи на сесията на Общинския съвет местните парламентаристи да прегласуват искането, съобразено с това законово изискване. Те го направиха и  Министерският съвет реагира бързо. 

Дотук всичко е ясно. Голямата изненада идва от това на кого правителството делегира правомощията да се грижи за обекта. 

Ето какво пише в официалното съобщение от пресцентъра на кабинета: „Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния архелогически музей – Пловдив”. 

Ако не става въпрос за грешка или за специфично юридическо решение, свързано със закона, то не Общинският институт „Старинен Пловдив” ще се грижи за една от най-новите забележителности на града, а екипът на Костадин Кисьов в РАМ. 

Това противоречи изцяло на заявките на местната власт до този момент, че екипът на Богомил Грозев ще се грижи за обекта. 

Преди малко повече от месец при посещението си в Пловдив зам.-министърът на културата Амелия Гешева обяви: „Вече има отпуснати държавни бройки за служители там, които ще са назначени към ОИ „Старинен Пловдив”. Екипите ще бъдат съставени от 20 души”.

"Да, допусната е грешка", лаконично коментира кметът Здравко Димитров.