Излезе новият юбилеен вестник „Будителъ", издание на Община Карлово и Историческия музей. Този брой е посветен на 200 години от рождението на д-р Иван Богоров, 205 години от рождението на Ботьо Петков, 175 години от рождението на Васил Платнаров, 170 години от рождението на Петър Попов, 110 години от смъртта на Теофан Райнов.

Предишният брой на юбилейния вестник беше издание на Исторически музей - Карлово, съвместно с ПГ „Ген. Владимир Заимов" в Сопот и бе посветен на 170-та годишнина от издаването на първия български вестник „Български орел". Изданието излиза в навечерието на 1 ноември - Деня на народните будители и ще се разпространява безплатно.