Артистични разходки из кварталите „Прослав” и „Тракия” и парк „Лаута” ще се проведат на 4 юли в рамките на проекта „Усещане за град: приобщаващ , безопасен и устойчив Пловдив” на Българския фонд на жените. Събитието започва от „Прослав” в 15 часа, от 17 – в „Тракия”, а от 18 ч. – в „Лаута”, пише PlovdivTime.bg 

„Усещане за град“ се основава върху идеята за града като сигурно и инклузивно място, в което всички хора, особено жени и момичета, деца, както и уязвими групи като ромската общност и хората с увреждания, живеят свободно и сигурно, а тяхната неприкосновеност е гарантирана от градската среда като основно човешко право.„Усещане за град“ се основава на разбирането, че културните и творчески индустрии (в частност изкуството) могат да предложат идеи за подобряване качеството на живота на гражданите и че изкуството може да бъде инструмент за изграждането на по-стабилни общности. 

The fridge отправи покана към осем художнички с различна националност, интерес и подход, които да осмислят публичните пространства на базата на предварително зададен документален анализ. Тази своеобразна социална критика се основава на допитване до жителите на двата квартала, които участваха активно в процеса на преосмисляне на града чрез „изследователски разходки“. Този иновативен инструмент за овластяване на местни общности е използван от международната неправителствена организация Womenabilit y, базирана в Париж, които в партньорство с Български фонд за жените / BulgarianFundforWomen, добавиха Пловдив към над 25 града по света.  

Художничките рефлектират над този материал от позицията на свободни агенти, които могат да задават неудобни и чувствителни въпроси по директен, забавен, а понякога болезнен начин. Всяка една от авторките има отношение към различен феномен в града, което се проявява като дразнение, търсене на визуална наслада и личен манифест. В обсега на тяхното лично изследване влиза всеки отделен елемент от градската територия, на който попаднем – сгради, пътища, полета, материали, знаци, употреби и техните характеристики и връзки. Феномените, които проблематизират са градското планиране, екология, етика на визуалната среда и не на последно място, липсата на женския образ в публичното пространство и неговата роля в обществото. 

Това е единствената възможност да се срещнете с авторките на творбите, да научите повече за метода от Одри Ноелтнер, директор на Womenability, и да поговорим заедно с кураторките Ивана Ненчева и Наталия Ленц възможни ли са нови идеи за града. Как предоговаряме обществените пространства? В полза на чии интереси са тези преговори? До колко всички ние припознаваме ролята си на движеща сила за неговото бъдещо развитие?

Албена Баева, Стела Василева, Ина Валентинова, Василена Ганковска, Симоне Гилгес (Германия), Илияна Кънчева, Оливия Михалтиану (Румъния), Валентина Шарра (Италия) и техните творби ще Ви очакват, за да преживеете града по един нов и неочакван начин. 

След разходките lи очакват още приятни и разхлаждащи моменти на закриващото парти в парк „Лаута“ от 18 ч. с популярния пловдивски DJ StefanSkillKolev и K DanceCommunity, които Ви предлагат да опитате от магията на трайбълфюжън и американски трайбъл.