Свети апостол Акила, ученик на Свети апостол Павел и епископ, почита църквата на днешния ден. Имен ден днес празнува Орлин.  Смята се, че името е славянско и произлиза от птицата орел.

Евреинът Акила се преселил да живее в Рим. Император Клавдий обаче изгонил всички евреи от свещения град и Акила заминал със съпругата си за Коринт, където срещнал ап. Павел. Акила бил сред първите евреи, повярвали в Иисус. Той бил убит от неверници.