Мащабен графит рисуват на EVN сграда в Пловдив. Проектът стартира в началото на месеца и е по проект "НАТУРА 2000 в България - Нови хоризонти" на „Зелени Балкани“. Предвижда се да бъде изобразен брадат лешояд, който е символът на българската природозащита. Мястото на графита е външна фасада на сградата на бул. „Васил Левски“ 236.

По този начин Пловдив се нарежда сред градовете в България, в които ще се изрисуват емблематични видове от европейско природозащитно значение.  

Изобразителните дейности ще се извършват от художници от студио „140 идеи“ - едни от известните графити-артисти в България. Очаква се срокът за изпълнението да продължи около седмица. Дружеството е осигурило необходимите технически средства за спазване нормите на безопасност.  

По същите дейности до момента EVN съдейства на художниците от студио „140 идеи” за изобразяването на графит на белошипа ветрушка на фасадата на училище в Свиленград.  

Любопитни факти за брадатия лешояд:

Брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) е едра граблива птица, която поради редица заплахи е изчезнала от България в средата на 80-те години. Въпреки това редица природозащитни организации в България изпълняват дългогодишни планове и проекти за връщането на вида в страната. Той е обект на опазване в Европейската мрежа НАТУРА 2000.

Брадатият лешояд е най-едрия лешояд в Европа. Неговите размери са внушителни – размахът на крилете достига до 2,8 m, а теглото му до 8 kg.

Брадатият лешояд се счита за символа на българската природозащита – неговият силует се поставя на всяка защитена територия и дърво в страната.

Всички лешояди са обединени под прозвището „санитари на дивата природата”, защото се хранят с умрели животни, а брадатият лешояд – и с кости. Така тези птици пазят животните и хората от разпространение на болести и зарази.

EVN България подпомага усилията на „Зелени Балкани“ за завръщането на вида в страната, като изпълнява проекти за обезопасяване на опасни за птиците въздушни електропроводи от електроразпределителната мрежа.