„Пловдив 2019” окончателно е освободила СКЛАД в Тютюневия град. Приключили са и деловите отношения с наемодателя на сградата, която през миналата година служеше за база на фондацията и бе домакин на немалко събития в програмата на Европейска столица на културата, съобщава Plovdivtime.bg.

Екипът вече е изнесъл багажа си и се е върнал в сградата срещу Джумаята, където бе позициониран преди да наеме склада в Тютюневия град. 

Това се случва по решение на Управителния съвет на фондацията, защото огромните площи и сериозният финансов разход по сградата вече не са оправдани.  Няма с какви събития да бъде използвано пространството, а и екипът на фондацията е намален наполовина. 

Още след края на инициативата Европейска столица на културата-Пловдив 2019 местната власт заяви намерението си фондацията да продължи да работи, за да се използва натрупаният капацитет. 

Новите задължения на екипа, който ще продължи да работи по подпомагането и организацията на по-широкомащабни събития. Заедно с отдел „Култура, археология и културно наследство“ ще имат и друга важна задача – събирането на финансов фонд, с който да се подпомагат пловдивските културни оператори, кандидатстващи по най-големия финансов механизъм за култура на ЕС „Творческа Европа“. 

Собственото финансиране по тази програма е голямо като суми и това прави невъзможно кандидатстването на българските културни оператори. Тези средства ще отидат като собствен финансов принос на операторите, обясни преди време заместник-кметът Пламен Панов. 

Предстои да излязат няколко мониторингови доклада, които да оценят случилото се през отминалата година – вътрешен доклад на независими експерти, наети от фондацията, както и такъв на Европейската комисия. Екипът подготвя и отчет за работата на доброволците.