1 215 696 души са били на събитие по време на Европейска столица на културата-Пловдив 2019. Приходите от посетителите  от страната само за последните две години -  2018 и 2019 г., без сумата за билети и транспорт, възлизат на около 400 млн. лева. Приходите от пловдивчани посетили културни събития за последните две години се оценяват на 27 639 828 лв, пише Plovdivtime.bg.

Средствата, които чужденците са изхарчили при посещението на града, са 2 456 561 лв.

Оценката за изхарчени бюджети по време на посещение на културно събитие за последните 2 години за нощувки, консумация в заведения, местни транспортни услуги, пазаруване на храна от магазини, пазаруване/шопинг, детски занимания, посещение на атракции, е 411 355 971 лв.

Приходите от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в община Пловдив са почти 30 млн.  

Това показва финалният мониторингов доклад за ефектите от инициативата Европейска столица на културата. Документът стъпва върху четири зони за оценка – трансформация на културния сектор, образ и идентичност, социални въздействия, икономически растеж.

Базиран е на национално изследване на 1004 пълнолетни граждани, както и на такова на 450 човека в Пловдив. Проведени са и анкети сред зрителите на събития през 2019 г. Участвали са 3632 човека. 300 са включени в проучването и в квартал Столипиново.

60 процента от жителите на града и 32 процента от тези в региона са посетили поне едно културно събитие през отминалата година.  Най-голямо внимание са привлекли концертите, музикалните събития и фестивали – 44,5 процента. 28,3% са посетили други фестивали, а на трето място са театралните събития и постановки, включително куклен театър, с  24,1 процента.

С повече от 8 пункта е скочил делът на пловдивчани, които отделят средства всеки месец за посещение на културни събития или за творчески продукти. Средната сума е от 24 до 27 лв.

От 28% през 2017 г. до 44% през 2019 г. е скочил делът на посочилите, че”посещават относително често културни събития”.

По отношение на съдържанието на програмата  повече от 89 процента дават положителна оценка, а неудовлетворени са едва 2,8%.

601 са събитията  в програмата на Европейска столица на културата-Пловдив 2019. 109 от тях са се случили извън центъра на града.

Най-активните в посещаемостта на събитията пловдивчани са  жените-  56%, най-силните възрастови групи са – 18-30 и 61-84 т. 71 процента от тях са работещи и 17,3 – пенсионери.  Надделяват висшистите и тези със средно образование.

Най-много посетители Пловдив е привлякъл от София – 39,7%, най-активни са във възрастовата група 18-30 и 51-60 г. 76 процента от тях са работещи. Любопитно е, че най-силната разлика между посетителите от Пловдив и София е в средствата, които могат да си позволят да отделят за култура на месец – за пловдивчани тя е 27 лв., а за столичани – 43 лв.

Процентът на положителните мнения за артистичните прояви на ЕСК е отразен посредством анкетата сред посетели на събитията. На въпроса „Като цяло, какво е Вашето мнение за настоящото събитие?“ 67% дават отговор, 98% от тях посочват „положително“, с което е изпълнена целта положителните мнения да доминират над отрицателните. В допълнение, анализът на медийното отразяване в страната за периода 2016-2019 година показва, че преобладават публикациите с неутралното и чисто съобщително ниво на статиите – публикуват се информационните прессъобщения на фондацията без оценъчни коментари. Едно от най-отразяваните събития е Откриващото събитие – 1870 отразявания в медии. Относно него се оформя по-интензивна публична дискусия с различни мнения, което провокира и по-голям брой отрицателни мнения. Други основни културни събития имат традиционно позитивен имидж и обществено одобрение и наситеното им отразяване допринася за доминирането на позитивните публикации за проекта като цяло. Второто най-отразявано събитие е Hills of Rock, след това са Джаз фестивалът, проявите в квартал Капана, Айляк парад.

Според мониторинговия доклад  през периода на инициативата се потвърждава тенденцията Пловдив да се възприема като дестинация за културен туризъм . Нараства делът на посетителите на града – с над 10% за периода. От 28% през 2017 г. до 39% през 2019 г. Повече от три пъти нараства делът на посетителите, които посочват, че са в града за културни събития или посещения на обекти – от 10,7% през 2015 г. до 38,6% през  2019-а. Този факт може да се счита за най-сериозния успех на ЕСК Пловдив 2019, категорични са от екипа, изготвил мониторинга.

От доклада става ясно, че 51% от българите разпознават града като културна столица и че всеки чужденец, посетил България, трябва да види Пловдив, както и че всеки българин трябва да го посети поне веднъж в живота си.

Изборът на Пловдив за Европейска столица на културата за 2019 г. е свързан с положителни асоциации за 72% от жителите на града, а 8,4% имат по-скоро негативно усещане. Положителните асоциации са свързани най-вече с чувство на гордост, престиж, че градът се е прославил над национално ниво, получил признание като европейски център на културата, и богатата културна програма – увеличен брой интересни културни събития, носещи обогатяване.

Общо 22% от пълнолетното население на страната е посетило поне едно събитие от ЕСК. Най-много са гостите посетили концерти, музикални събития и фестивали.

За целия период на инициативата броят на регистрираните доброволци надвишава 2000 души. Броят на активните доброволци към всеки даден момент на годината на инициативата варира, съобразно броя и характера на текущите събития – по-големи и по-интересни събития привличат по-голям интерес. Активните доброволци към времето на края на инициативата е около 400 души. Доброволците са предимно млади хора – над 60% са във възрастовата група 14-24 г. Малко повисок е делът на жените. Привлечените доброволци – чужденци, са над 100 души от 36 различни държави (чуждестранни студенти в България, стипендианти, участници в програми за доброволчество и др.).

При целева стойност от 34% (20% увеличение спрямо базовата линия) делът на посетилите Пловдив от страната за 2019 г. е 39,3%. Относно чуждестранните посетители като най-надежден източник е използвана информация от НСИ, която позволява и проследяване за дълъг период. Тези данни обаче са само за местата за настаняване с 10 и повече легла, които като тенденция към 2019 г. приемат около 1/3 от потока посетители. Това означава, че реално броят на чуждестранните посетители е доста по-голям. За периода се регистрира:  увеличение с 27% спрямо 2015 г. само в местата с 10 и повече легла. В допълнение още 6786 чуждестранни посетители са пренощували в места в община Родопи през 2019 г., които също много вероятно са посетители на Пловдив, например с. Марково.

Реализираните нощувки в места над 10 легла са 510 676. 24 процента от тях са на туристи от държави в Европейския съюз, 6,4 процента – от съседните ни страни, а 11,3 – извън ЕС. Общо 292 102 са чуждите гости, посетили Пловдив миналата година.

 8% е ръстът в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“ през 2019 г. спрямо данните от 2015-а,  4,15% е ръстът в търговията. За същия период ръстът на регистрирани предприятия е скочил с  8,5%, а в сектор „Култура, спорт и развлечения” – с 25 процента.