Днес от 18.00 часа професор Добрин Денев представя в Културен център Тракарт книгата „Свобода и всекиму своето”

Новата книга на професор Денев съдържа много интересно изследване, тълкувание и заключения на автора върху фактите и събитията от последната година от живота на Апостола на българската свобода – Васил Левски. Тя се различава значително от многото други книги, писани през последното столетие на същата тема. Представени са редица нови за широкия читателски кръг документи, както и оригинален прочит, анализ и опит за преосмисляне на немалко исторически факти. Те осветляват по своеобразен начин и някои, малко известни, страни от дейността на Апостола, както и на неговите сподвижници.

Потърсени са, и са намерени интересни отговори на въпросите, свързани с междуличностните взаимоотношения във Вътрешната революционна организация и генезиса на поредицата от предателства, довели до почти пълния й провал във втората половина на 1872 година. Направен е паралел с мненията на други автори. Оценена е ролята на известни в нашата до- и следосвобожденска история революционни дейци, като се започне от Георги Раковски и Любен Каравелов и се свърши с мястото в трагичните събития на поп Кръстю Никифоров. Засегнати са въпросите за парите на революционната организация, действията на турската полиция, Къкринската мистерия, гроба на Левски, както и съдбата на онези лица, които са били близки и имали преки взаимоотношения с Левски, особено през последната година от живота му.

TrafficNews.bg