Представителите на сценичните изкуства отново излизат на протест на 6 декември в цялата страна.  Някои от тях ще се включат в предвиденото шествие в София от Министерството на културата до Народното събрание, което тръгва в 12 ч., а други ще подкрепят колегите си от и пред сградите на театрите си. Част от пловдивските артисти ще подкрепят протеста в столицата, а куклениците ще протестират пред сградата си в 12 ч.

Напрежението в сектора тлее от дълго време и това провокира гилдията да излезе на улицата в знак на несъгласие с ниския бюджет за култура и постоянния недостиг на средства в сектора. Първата 

Усилията си да предизвикат промяна обединяват Съюзът на българските музикални и танцови дейци, Съюзът на артистите в България и синдикалните организации, бранещи интересите на работещите в сектора.

Протестът е под надслов „Народ без култура е народ без бъдеще!”.

Демонстриращите артисти имат конкретни основни искания към държавата. А те са: да се предприемат законови промени, за да се гарантира бюджет, необходим за увеличаване на всички доходи и възнаграждения, както е записано в Правителствената програма т. 13.2.19.  Да има осезаемо и устойчиво увеличение на бюджета за култура, за да спре унижението, на което са подложени всички, работещи в сектора. Да се прилага ясна политика за опазване и развитие на професионалните общински духови оркестри и професионалните общински фолклорни ансамбли и общинските театри. Гарантиран от държавата минимален размер на възнагражденията на работещите в споменатите по-горе състави, постигнат в браншовите колективни трудови договори.

„Години наред ние – творците от сценичните изкуства – работехме, без да протестираме. В резултат на това стигнахме до ситуация, която може да се определи единствено като унизителна. И тъй като политиците и финансистите вярват основно на цифри, ще говорим на техния език: заплати в сектора – много по-близки до минималните, отколкото до средните за страната. Водени от убеждението, че правото на култура е основно човешко право, така както и правото на достойнство, ние заявяваме категорично, че порочният цикъл от неадекватни политики, свързани със системно недофинансиране на културата в България, трябва незабавно да бъде прекъснат. Защото народ без култура е народ без бъдеще”, гневни са протестиращите.