Охранителната зона за археологически обекти да обхванат голяма част от територията на града предлагат експертите от РАМ-Пловдив. Те внесоха предложението си на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности през миналата година като част от проекта на Националния институт за недвижими културни ценности за защита на огромна част от града. Членовете на СЕСОНКЦ обаче препоръчаха предложението да бъде внесено самостоятелно и разгледано в НИНКН.

"Динамично развиващата се среда и инфраструктура, както и интензивните инвестиционни намерения и благоустройствени намеси в Пловдив, са причината Археологическият музей да внесе в Националния институт за недвижимо културно наследство предложение за актуализация на границите на историческата зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив".

В съответствие с чл. 11 на Закона за културното наследство, коъйто изрично посочва музеите като част от опазване на недвиживимите културни ценности, РАМ-Пловдив е един от основните цетрове, чрез които се осъществяват дейностите по проучване, документиране и опазване на археологическото ни наследство. В продължение на 140 години една от основните функции на музея е провеждането на археологически проучвания - разкопки и наблюдения, на територията на Пловдив. В резултат на това се е оформила зона, която първоначално е локализирана в централната градска част, а в последствие е формализирана.

През 2000 г. Министерството на културата обявява съставянето на Трупов паветник на културата - Историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив" (археологически, архитектурно-строителен, на урбанизма и културния пейзаж). През 2011 г. Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности приема границите на историческата зона", аргументират се от музея.

Археолозите посочват, че според картата на града се наблюдава изключителна концентрация на обекти и находки в новопредложените зони, в които в един момент ще има за строителни инвестиции.

Предложението им ще бъде разгледано в СЕСОНКЦ.