От новата учебна година АМТИИ открива единствена по рода си в света хибридна специалност в областта на изкуствата - „Маркетинг и комуникации в изкуствата”, съобщиха от учебното заведение.

Тази година приемът за специалността ще бъде само по документи. За класирането освен общия бал от дипломата на кандидат-студента ще се вземе и оценката по български език и литература. 

Завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” ще придобият знания в областта на теоретичните основи на маркетинга, пиара, рекламата, медии и комуникации, арторганизации и бизнес модели, финансиране, авторско право, опазване на културното наследство, културни политики в Европейския съюз, уточняват от Академията.