COVID-19 удари България преди 1 година през март 2020. Следващите 12 месеца бяха най-голямо социално, икономическо и здравно изпитание, пред което сме били изправени в новата история на човечеството. Как COVID-19 промени родината ни, какво ни донесе и какво ни отне, как рефлектира върху всяка една сфера от битието ни? В тази част ще разгледаме как се отрази пандемията на музеите и галериите в Пловдив. 

Ето какви са цифрите, които показват ситуацията за миналата година:

Драстичен спад  на посетители - от 663 113 през 2019 г. на 168 732 през 2020-а, отчитат общинските музеи и галерии, както и експозициите в Стария град. Това са данните от отчетите на Общинския институт „Старинен Пловдив”, Историческия, Етнографския, Археологическия и Природонаучния музеи, Градската галерия и културен център „Тракарт”. Сривът е в резултат на въведеното извънредно положение в България, когато културните институции в големи периоди от време останаха затворени.

От 364 768 през 2019-а посетителите в „Старинен Пловдив” са спаднали на 112 240 за 2020 г. Историческият музей отчита спад от 31 906 на 4933, Етнографският – от 58 317 на 11 525, Природонаучният – от 91 083 на 20 847, Археологическият – от 25 365 на 2591, Градската художествена галерия – от 31 522 на 14 621, Културен център „Тракарт” – от 30 152 на 2065.

Силен удар понесоха и частните галерии. Те останаха затворени дълго време и отмениха част от планирани изложби. Други пък се случиха в онлайн пространството. За радост фалити нямаше, нещо повече – бяха отворени и нови арт пространства.

Добрата новина е, че екипите на всички общински културни институции под тепетата също показаха гъвкавост и бързо се преориентираха към онлайн събития, за да не губят връзка с публиката си. Предложиха любопитни виртуални разходки, изложби, видео уроци.