Изложбата "Споделено в цвят" от международен пленер по живопис беше открита от  Светлозар Чавдаров и Жорж Трак  в Културен център "ТракАрт" . В залата могат да бъдат разгледани произведенията на художниците Ангел Китипов, Ваня Годжелова, Георги Иванов (Жорж Трак), Мария Трпеска, Петър Чучулигов, Полина Тодорова, Светлозар Чавдаров, Стефан Анчевски, доц. д-р Стоян Дечев и гл. асистент д-р Юлиан Станкулов. Творбите са създадени по време на международния пленер по живопис "Споделено в цвят", който е организиран от НХГ "Цанко Лавренов" и е финансиран от Национален фонд "Култура" по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и културни институти”. Пленерът се проведе в периода от 26 август до 30 август 2022 г. 

Авторите имат богати творчески биографии, а част от тях са преподаватели в НХГ "Цанко Лавренов", Национална художествена академия - София и престижни училища в Македония. Участниците ще имат възможността да рисуват в специализираните ателиета на Артрезидънс център на фондация "Тракарт-2000" или на интересни места в град Пловдив. Подготвена е богата културна програма, свързана с пловдивската история и развитието на града. 

Обмяната на опит и споделянето на иновативни, добри и работещи практики, приложими в образователния процес, насочен към учениците са сред основните резултати на пленера. Екипът на Художествената гимназия планира събитието да стане традиционно, като основна идея е да бъдат канени художници с педагогически опит, които да споделят творчески иновации и класически и съвременни методи в преподаването на ученици с художествени заложби. Това ще бъде предпоставка за създаването на съвместни дейности между учителите и учениците в училищата по изкуства към Министерство на културата и ще позволи участието на изявени художници в творческия и образователен процес. 

В бъдещ план се предвижда гостуването на автори от различни държави със съвременни търсения в областта на визуалните изкуства. Част от творбите ще станат собственост на НХГ “Цанко Лавренов”, което е начин да се разшири съществуващата колекция на изявени български и чуждестранни автори. Тази колекция ще бъде достъпна за учениците и преподавателите и ще помогне за изграждане на по-задълбочена представа от децата за възможностите за творческо развитие в областта на визуалните изкуства. Проектът подкрепя както професионалните творци, така и бъдещите автори - творци.