Девет български артисти ще предложат на публиката своята „Поетика на образа” в рамките на Националните есенни изложби в Пловдив от 1 до 30 септември.

Емблематичното събитие ще покаже живописта на Динко Стоев и Стоян Куцев, акварелите на Димитър Воденичаров, графиките на Кристина Вътова. С обекти, рисунки и инсталации участват Зара Александрова и Зоран Георгиев, а скулптурните си творби ще представи Николета Иванова. Фотографии ще покаже Иглена Русева, а Надя Текнеджиева – керамики.

В продължение на месец  творбите им ще бъдат експонирани в изложбените пространства на Балабанова къща, Къща Хиндлиян и Къща Мексиканско изкуство в Стария град. Официалното откриване е на 1 септември от 18 часа в Балабановата къща.

Тазгодишните изложби ще се проведат под надслова „Поетика на образа”. Този проблемен фокус представлява максимално широка творческа платформа, свързана с възможностите за произвеждане на художествени значения. Тази перспектива засяга авторовите намерения, изразните средства и медии, насочени към изграждането на комплекса на образната цялост.

Но поетиката на образа засяга също наблюдателите – тя отдавна е и резултат от постиженията на зрителите, които разполагат видяното в хоризонта на своите очаквания и разбиране. В този смисъл поетиката на образа се съдържа в комуникацията между създатели и потребители на образи: „как е направен“ разговаря непосредствено с „как е разбран“. И тук – в перспективата, отключваща се отвъд комуникацията между създател и възприемател, се създава един особено важен план на образната поетика: този план определя как образът се разполага в нормата, как работи с традицията.

Този план на поетиката е толкова значим не защото е „над“ или „отвъд“ творческия разговор на създател и зрител, не защото дава на поетиката институционален израз. Планът на нормата и традицията е толкова важен, защото събира и осмисля останалите планове на поетика, защото без неговата щедро приемаща широта следите от всяка художествена комуникация биха се разпилели, не биха останали във времето.

Точно такава платформа – не само широка, но и толерантна към всички звена на създаване, възприемане и запазване на визуалните образи е подходяща за празник като Националните есенни изложби, казва артистичният директор на фестивала проф. д-р Галина Лардева. 

Събитието е един от първите акценти в Есенния салон на изкуствата в Пловдив. Форумът за съвременно българско изкуство предоставя възможност за артистична творческа изява извън галерийните или музейните пространства, където публиката обичайно се среща с визуалното изкуство. Спецификата на събитието се определя както от особеностите на къщите в Стария град, така и от самия формат на представяне на авторите: в общата рамка на цялостен кураторски проект се показват едновременно десет самостоятелни изложби, което прави Национални есенни изложби Пловдив във форум за изкуство без аналог в България.

От 2013 г. Национални есенни изложби смениха изцяло формата на представяне,като по такъв начин се създаде възможност за осмисляне и разбиране на съвременното българско изкуство. В проекта Форсиране на избора (2013) се показаха десет наскоро завършили професионалното си обучение художници, с което се направи опит за преодоляването на изкуствено установените границите между „младите“ и „старите“ в изкуството.

Тази линия се затвърди и в проектите Отстранени системи (2014),Ан пасан (2015), Огледало (2016) , Плацебо (2017) и „Отвъд повърхността“ (2018), в които се акцентира върху осъвременяването на класическите медии живопис, графика, скулптура, рисунка и т.н., кореспондиращи в съвременното изкуство по естествен начин с фотографията, дигиталния печат, инсталацията, видеото и други.

Важен акцент в Есенните изложби е презентирането на нови за българската публиката имена, представянето на една дебютна изложба, както участието на български художници, живеещи и работещи зад граница. 

Събитието се финансира от Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2019 г. Фестивалът се провежда с подкрепата на КЦМ 2000 АД, ГХГ-Пловдив, галерия "Aeterna"-Пловдив.

Национални есенни изложби Пловдив 2019: 

БАЛАБАНОВА КЪЩА

ДИНКО СТОЕВ – живопис/ Дълбока зала
ДИМИТЪР ВОДЕНИЧАРОВ – акварел/ Сводеста зала
СТОЯН КУЦЕВ – живопис/ Първи етаж
КРИСТИНА ВЪТОВА – графика/ Двор 

КЪЩА ХИНДЛИЯН

ЗАРА АЛЕКСАНДРОВА  и ЗОРАН ГЕОРГИЕВ– рисунка, обект и инсталация/Веранда и мааза
НИКОЛЕТА ИВАНОВА – скулптура/ Двор 

КЪЩА МЕКСИКАНСКО ИЗКУСТВО

ИГЛЕНА РУСЕВА – фотография/ Зала
НАДЯ ТЕКНЕДЖИЕВА – керамика/ Двор